Kancelaria Adwokacka Tomasz Bielenik

 

PrawO korporacyjne

Kancelaria jest unikalnym połączeniem usług prawnych oraz usług z zakresu prawa podatkowego. Pozwala to świadczyć klientom kompleksowe usługi w obszarze prawa gospodarczego, jak również prawa obrotu nieruchomościami. Kancelaria posiada także bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów przed organami skarbowymi.

Prawo cywilne i gospodarcze

 1. Punktor tworzenie spółek wraz z ich rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym

 2. Punktor organizacja zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy

 3. Punktor przeprowadzanie przekształceń, podziału, łączenia i likwidacji spółek

 4. Punktor sporządzanie aktów wewnętrznych spółek

 5. Punktor analiza prawna spółek (due diligence)

 1. Punktor przygotowanie i analiza umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy, o roboty budowlane developerskich, zlecenia i świadczenia usług, leasingu, pożyczki

 2. Punktor zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi

 3. Punktor negocjacje, mediacje, zawieranie ugód sądowych i pozasądowych

 4. Punktor odzyskiwanie wierzytelności oraz udział w postępowaniu egzekucyjnym

 5. Punktor przygotowanie opinii prawnych, konsultacje i porad prawnych

 1. Punktor bieżące doradztwo z zakresu podatków i prawa podatkowego

 2. Punktor reprezentowanie klientów przed organami skarbowymi

 3. Punktor reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi

Prawo podatkowe oraz prawo karno - skarbowe

Prawo obrotu nieruchomościami

 1. Punktor badanie stanu prawnego nieruchomości

 2. Punktor prowadzenie postępowań dotyczących zniesienia współwłasności, zasiedzenia, o naruszenie posiadania, ustanowienia drogi koniecznej

 3. Punktor pomoc w uzyskiwaniu decyzji oraz uzgodnień niezbędnych w procesie realizacji inwestycji budowlanych

 4. Punktor reprezentowanie klientów przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi

Prawa autorskie zastrzeżone Tomasz Bielenik © 2013